Zřízení schránek a adres elektronické pošty k oznámení protiprávního jednání

Zřízení schránky a adresy elektronické pošty pro přijímání oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. je na Ministerstvu obrany jako služebním úřadu zřízena schránka a adresa elektronické pošty pro přijímání oznámení státního zaměstnance o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu služby, práce nebo veřejné funkce.

Schránka pro oznámení v listinné podobě se nachází v sídle státního tajemníka v Ministerstvu obrany, náměstí Svobody 471/4, 161 01 Praha 6 (budova MO-A). Je umístěna bezprostředně za vstupními dveřmi hlavního vchodu vpravo a je označena takto: OZNÁMENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ.

Pro adresu: prosetrovatelMO@army.cz

Prošetřovateli oznámení jsou: JUDr. František Kubalík; Mgr. Lucie Vítová.

- - -

Adresa elektronické pošty pro Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti: protikorupcnijednani-urosksoj@army.cz

Prošetřovatelem oznámení je: Ing. Richard M. Sicha.


2. října 2018