Rozhovor pro Parlamentní listy

(13.12.2017 parlamentnilisty.cz Autor: Radim Panenka)

1) Paní ministryně, s čím nastupujete do čela resortu obrany? Máte už nějakou vizi nebo se budete se vším teprve seznamovat?

Vizi mám jasnou. Tvrdě pracovat a vytvořit armádě co nejlepší podmínky pro kvalitní plnění úkolů. Na MMR jsem předvedla, že umím zefektivnit práci ministerských úředníků, smysluplně postavit strukturu sekcí a udělat úřad maximálně transparentní. V tom všem chci pokračovat i na obraně.

2) V současné době je pro veřejnost důležitým tématem hlavně boj s islámským terorismem a zabránění přílivu nelegálních migrantů do Evropy. Je podle Vás česká armáda schopna čelit těmto hrozbám? Máme moderní vybavení?

Čeští vojáci mají kvalitní výcvik a postupně se zlepšuje i jejich vybavení a výzbroj. Islámským teroristům ostatně už dlouho a velmi úspěšně v zahraničních misích čelí. A nelegální migrace? Tu musíme v první řadě řešit společně s ostatními zeměmi už na jižních a jihovýchodních hranicích Evropy.

3) Poměrně ostře se často debatuje o našem členství v NATO či Evropské unii. O Vás je známo, že jste jednoznačně proti, ale co umožnit referendum? Jsme přece demokratická země a třeba prezident Zeman říká, že je pro konání referenda s tím, že bude přesvědčovat občany, aby hlasovali proti vystupování…

Ano, jsem silnou zastánkyní členství v NATO a EU. Jsou to pro nás pojistky bezpečnosti a stability, které nemají srovnatelnou alternativu. Referendum k demokracii patří, ale nemyslím si, že je vhodným řešením v takto zásadních otázkách.

4) Co říkáte na návrh, který občas zazní, že bychom měli obnovit povinnou vojenskou službu?

Obnova základní vojenské služby by nepřinesla požadovaný efekt. Dnešní sofistikované zbraňové systémy se nenaučíte ovládat za pár měsíců. Kdo se chce na obraně aktivně podílet, má možnost vstoupit do aktivní zálohy nebo absolvovat dobrovolné vojenské cvičení. Je také nutné dostat brannou výchovu do škol. Podobnému vlastenectví dávám jednoznačně palec nahoru.

5) Dokázali bychom se v případě nějaké výrazné hrozby bránit? Naše profesionální armáda není nijak velká a občané díky absenci povinné vojny vůbec nemusí mít tušení, jak se v případě ohrožení chovat.

To se dostáváme opět k otázce našeho členství v NATO. Jsme tam právě proto, abychom se v případě konfliktu nebránili sami, ale pomohli nám spojenci. Na této tzv. kolektivní obraně je Severoatlantická aliance postavena. A povědomí lidi, jak se chovat? To musíme postupně budovat už od mládí. Proto chci vrátit do škol brannou výchovu, a to jak do základních, tak středních škol.

6) Jak jsme na tom nyní vůbec s počtem vojáků a jejich finančním ohodnocením? Chce v této oblasti něco měnit?

Vojáků máme 24 tisíc. Mým cílem je postupně navýšit počet mužů a žen v uniformě na 30 tisíc, což je číslo odpovídající zemi naší velikosti. K tomu 5 tisíc aktivních záložníků. Stav se zda uspokojující, nicméně se budu snažit o navyšování a to i díky větší osvětě. V oblasti finančního ocenění vojáků došlo v posledních letech k výraznému zlepšení, po sečtení platu a příplatků je průměrný příjem někde kolem 40 tisíc měsíčně. Nicméně platy vojáků je jedna ze záležitostí, na které se chci podívat.

7) Co ta pověstná dvě procenta HDP na obranu, jak toho docílit? A v jakém roce bychom to mohli začít naplňovat?

Dvě procenta jsou naším závazkem, se kterým jsme do NATO vstupovali a naposledy ho dodrželi před více než 10 lety. Podobně jako většina dalších členských zemí. Teď vidíme, jak se situace ve světě změnila k horšímu, a potřeba vyšších výdajů na obranu je opět aktuální. Dvou procent HDP chceme dosáhnout v roce 2024 nebo nejpozději 2025.

8) Jak se stavíte k návrhům, že bychom měli povinnost vynakládat na obranu 2 procenta ukotvit v zákoně, aby z toho už žádné vlády nemohly slevit?

Za důležitější považuji shodu napříč politickými stranami, že je to důležitý milník, ke kterému chceme a musíme společně dojít. Uzákonění dvou procent zní lákavě, ale není trvalou zárukou. Všichni přece víme, že každý zákon lze změnit. Pro mě je výchozí fakt, že je to alianční závazek, a podle něj chci ve funkci postupovat.

9) Dlouhodobým problémem, na čemž si v minulosti někteří ministři obrany “vylámali zuby” jsou zbrojní zakázky. Lze vůbec zajistit transparentnosti v tomto odvětví? Chcete upravovat i pravidla, kde nakupovat? Některé země primárně dávají zakázky tuzemským firmám.

Jsem spoluautorkou nového zákona o zadávání veřejných zakázek, transparentní a efektivní armádní nákupy proto logicky považuji za jednu ze svých hlavních priorit. Souhlasím s tím, že vyzbrojování české armády musí být postaveno hlavně na domácím průmyslu. Pochopitelně za předpokladu konkurenceschopné a cenově přijatelné nabídky. Sama si na začátku své funkce prověřím fungování celého resortu, jednotlivých sekcí a také se zaměřím na celý koloběh od vzniku požadavku na veřejnou zakázku až po její realizaci. Prozatím nechci hodnotit, nicméně v tuto chvíli předpokládám nastaveni změn.

10) Závěrem obligátní otázka, kterou dostávají snad všichni noví ministři. Budete v rámci resortu dělat personální změny?

S resortem obrany, Armádou ČR a všemi organizacemi patřícími pod MO se seznamuji již několik týdnů. Jsem přesvědčena, že personální změny, které povedou k větší efektivitě fungování resortu, jsou pro stát na místě.