Univerzita obrany si připomněla Den válečných veteránů

Autor: Viktor Sliva

Přesně 15 minut po osmé hodině ranní začal v pátek 10. listopadu slavnostní nástup Univerzity obrany konaný u příležitosti Dne válečných veteránů. Důvodem k výjimečnému posunutí obvyklého začátku nástupu v celou hodinu byla přítomnost zástupců mladé generace – žáků a studentů brněnských základních škol a středních škol z Brna a Veselí nad Moravou.

Univerzita obrany si připomněla Den válečných veteránů

Právě na potřebu navázat myšlení nastupující generace na historický odkaz Dne veteránů poukázal v úvodu nástupu kancléř Univerzity obrany Miloš Dyčka, který poté představil historické prapory předchůdců dnešních příslušníků armády – tedy legionářů, vojáků prvorepublikové československé armády i bojovníků proti nacismu v letech 2. světové války.

Rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl se ve svém projevu kromě shrnutí historických faktů zamyslel také nad aktuálním odkazem Dne válečných veteránů: „Jde o to uvědomit si, co z minulého může být pro nás příkladem a inspirací. Jde o to chápat profesi vojáka a práci civilního zaměstnance v ozbrojených silách jako službu občanům naší vlasti. A na tomto základě zodpovědně plnit služební a pracovní povinnosti,“ řekl brigádní generál Bohuslav Přikryl.

Desítce příslušníků Univerzity obrany, kteří zmíněný požadavek příkladně splňují, pak rektor-velitel předal Medaile za službu v ozbrojených silách. Devět studentů následně obdrželo kázeňské odměny za reprezentaci školy v celostátních sportovních soutěžích a za zvládnutí úkolů spojených s přípravou říjnové slavnostní přísahy.

Nástup tradičně uzavřel slavnostní pochod. Jím však program připomínky Dne válečných veteránů neskončil. Navazujícího „Dne pro veřejnost“ se zúčastnila stovka žáků základních škol a více než tři stovky studentů středních škol. Ti měli vedle získání informací o možnostech studia na všech třech fakultách Univerzity obrany dále možnost navštívit vybraná pracoviště školy a zhlédnout ukázky výcviku a vystavenou bojovou techniku.

Slavnostní nástup příslušníků UO při příležitosti Dne válečných veteránů 10. 11. 2017

Autor: Mgr. Marek Žižlavský

Nahrává se přehrávač videa ...