Den válečných veteránů ve Vyškově odstartoval slavnostní nástup

Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Oslavy Dne válečných veteránů odstartovaly v pátek 10. listopadu slavnostním nástupem příslušníků Velitelství výcviku – Vojenské akademie, včetně frekventantů kurzů a Praporu zabezpečení Vyškov v areálu kasáren Dědice. Aktu se účastnil i místostarosta Vyškova Břetislav Usnul a další hosté z řad posádkových subjektů, České a Slovenské obce dělostřelecké a Klubu vojenských důchodců.

Den válečních veteránů ve Vyškově odstartoval slavnostní nástup

V úvodu nástupu zaznělo z úst velitele posádky a Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádního generála Josefa Kopeckého nejprve poselství ministra obrany Martina Stropnického.

V něm bylo mimo jiné řečeno: „Den válečných veteránů však nemá pouze vzpomínkový a historizující rámec. Vždyť veteránem není jen ten, kdo prokázal svoji čest, odvahu a vlastenectví v dávné minulosti. Novodobí váleční veteráni Armády České republiky, kterých je dnes již více než třináct tisíc, zanechali svoji zřetelnou stopu na mnoha místech ve světě. Získali si trvalý respekt a uznání nejen svou perfektní připraveností, ale také svými osobními vlastnostmi. Zasloužili se o to, že Armáda České republiky se těší také doma výrazné podpoře veřejnosti a že vojenská profese neztrácí nic ze svého dobrého jména. Počet zájemců o službu v naší armádě trvale roste,“ přečetl brigádní generál Kopecký z rozkazu ministra obrany.

Dekorování vojáků i občanských zaměstnanců

Poté v doprovodu místostarosty Usnula dekoroval desítku příslušníků, vojáků i občanských zaměstnanců za výtečné plnění úkolů pamětním odznakem a mincí velitele VeV-VA.

K oslavám Dne válečných veteránů přímo ve vyškovských kasárnách pak patřila symbolická minuta ticha k uctění památky všech válečných veteránů, kteří již nejsou mezi námi, a také přímluva kaplana vyškovského velitelství majora Josefa Konečného, položení kytice u pamětní desky zahynulých příslušníků Vojenské akademie, setkání velení VeV-VA a hostů s veterány a v závěru také bohoslužba za válečné veterány vedená v kapli kasáren Dědice k uctění památky všech obětí válek.

V průběhu dopoledne pak zástupci posádky Vyškov uctili památku padlých hrdinů a obětí válek svojí účastí na pietních aktech na teritoriu Vyškova a okolí, včetně položení kytice u památníku Vojáci vojákům na starém hřbitově ve Vyškově.