Ministerstvo obrany » Informační servis » Čerství držitelé Kříže obrany státu MO ČR

Čerství držitelé Kříže obrany státu MO ČR

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky za výjimečné zásluhy o obranu republiky a jejího ústavního pořádku obdrželi:

brigádní generál ve výslužbě Karel Blahna

Brigádní generál Karel Blahna se stal prvním velitelem československého praporu mírových sil OSN v misi UNPROFOR, který byl nasazen v dubnu 1992 v náročných podmínkách Sektoru JIH v tzv. srbské Krajině na území dnešního Chorvatska. V této roční službě se plně osvědčil díky své velitelské rozhodnosti i rozvaze. Podruhé byl v mírových silách OSN nasazen v misi UNCRO v roce 1995 jako zástupce velitele sektoru mnohonárodnostních sil v chorvatském Kninu. Má významný podíl na získání velice pozitivního mezinárodního ohlasu na působení naší jednotky na území bývalé Jugoslávie, což pomohlo nastartovat integrační proces AČR do struktur Severoatlantické aliance.

plukovník ve výslužbě Zbyněk Čeřovký

Plukovník Zbyněk Čeřovský byl v roce 1970 propuštěn z armády pro své postoje v letech 1968-1969. Roku 1978 podepsal Chartu 77 a v roce 1982 byl odsouzen za pobuřování na dva roky nepodmíněně. Po propuštění z vězení se v září 1984 mohl vystěhovat s manželkou a synem do Mnichova. O rok později zahájili manželé Čeřovští provoz agentury Free Press Agency, která získávala informace z Československa pro Rádio Svobodná Evropa.

rotmistr Libor Dufek

Rotmistr Libor Dufek během svého profesionálního dvacetiletí služby v řadách AČR se stal jedním z typických představitelů českého výsadkového vojska v tomto období. Zúčastnil se řady zahraničních misí a během své dosavadní služby se výrazně uplatnil jako výsadkový instruktor. Zásluhou lidí, jako je rotmistr Dufek, patří chrudimský 43. výsadkový mechanizovaný prapor právem k elitním útvarům Armády ČR i aliančních formací v zahraničním nasazení.

plukovník ve výslužbě Milan Malý

Plukovník Milan Malý za 2. světové války utekl z totálního nasazení v Německu přes Rakousko do Jugoslávie, kde vstoupil do československé armády. Po kapitulaci Francie se v Palestině stal příslušníkem československého 11. pěšího praporu – východního a bojoval v Tobruku. Po přesunu do Anglie se přihlásil do RAF a absolvoval letecký výcvik. Sloužil u 312. stíhací perutě. Po válce se podílel na výcviku izraelských letců, ale v roce 1948 byl z armády propuštěn. Až do odchodu do důchodu pracoval v dělnických profesích v továrně Igla v Českých Budějovicích. Vyznamenání převzal pan Radim Cipra

rotný Michal Novotný

Příslušník 102. průzkumného praporu z Prostějova rotný Michal Novotný byl vojákem českého provinčního rekonstrukčního týmu v afghánském Lógaru. Dne 19. listopadu 2011 profesionálním zdravotnickým zákrokem zachránil život americkému vojákovi, těžce zraněnému při výbuchu nástražného výbušného zařízení. Dne 10. února 2012 za tento čin obdržel vysoké vojenské americké vyznamenání Bronze Star, čímž plně potvrdil vysokou úroveň českého výcviku pro zahraniční mise v oblasti urgentních zdravotních zásahů přímo v době bojových akcí.

generálporučík ve výslužbě Radovan Procházka

Generálporučík Radovan Procházka vyrůstal v rodině velitele Hradní stráže T. G. Masaryka, ruského legionáře podplukovníka Vladimíra Procházky. Za války se zapojil do odboje, po osvobození a otcově tragické smrti nastoupil z úcty k jeho památce na Vojenskou akademii. Spolupracoval s vojenskou skupinou, která předávala informace na Západ. V roce 1951 byl zatčen, brutálně vyšetřován v takzvaném domečku na Hradčanech a poté odsouzen k 15 letům vězení. Prošel jáchymovskými a také příbramskými vězeňskými tábory. Na svobodu se dostal teprve roku 1964. Našel si práci jako kulisák v Národním divadle. Po pádu komunismu působil v různých funkcích ve zpravodajských službách. Za zpravodajskou činnost od února 1993 do dubna 1994 byl vyznamenán řádem prezidenta USA Legion of Merit.

podplukovník Ladislav Švejda

Podplukovník Ladislav Švejda je velitel 43. výsadkového mechanizovaného praporu v Chrudimi a účastník několika významných zahraničních misí Armády ČR. Má nezastupitelnou zásluhu na tvorbě prvního českého výcvikového a poradního týmu OMLT v Afghánistánu. Ladislav Švejda tuto novou formu působení AČR v zahraničních misích jako jeden z prvních formoval a nastavil tak pravidla, která se stala efektivním základem pro další pokračovatelské týmy v tomto důležitém stylu náročného a nebezpečného využití českých vojáků v boji s mezinárodním terorismem.

Plukovník ve výslužbě Stanislav Žák

Plukovník Stanislav Žák byl účastníkem mírových misí OSN v Angole, Libérii a severním Iráku, ve kterých zažil řadu dramatických událostí, v nichž projevil velkou míru rozvahy i velitelské rozhodnosti. Jako vedoucí Oddělení mírových sil OSN při generálním štábu a ředitel Úřadu pro zabezpečení spolupráce se zahraničím na MO se významně podílel na vzniku Výcvikového střediska pro mírové operace OSN v Českém Krumlově a přípravě výcvikové metodiky pro zahraniční mise. V letech 2000 – 2011 působil na Úřadu vlády ČR v sekretariátu Bezpečnostní rady státu a v Krizovém štábu Úřadu vlády ČR.

in memoriam
štábní kapitán pěchoty Jaroslav Cabicar

Štábní kapitán Jaroslav Cabicar byl v roce 1915 odveden na frontu. V průběhu 1. sv. války působil na řadě míst zejména v oblasti balkánských států. V armádě zůstal i po válce. V roce 1919 byl během útoku maďarských komunistů těžce raněn. Po demobilizaci v roce 1920 pracoval Jaroslav Cabicar v Agrární bance. V roce 1927 se stal ředitelem Strojíren Agrární banky a byl povýšen do hodnosti štábního kapitána v záloze. Již v roce 1938 Jaroslav Cabicar figuroval jako majitel, vydavatel a odpovědný redaktor vlastenecky zaměřeného časopisu Branná politika. Za války přispíval na podporu žen a sirotků po umučených nebo popravených odbojářích. Podílel se také na ukrytí materiálu a zbraní před Němci. Za svou odbojovou činnost byl několikrát vyšetřován gestapem. V roce 1945 během Květnového povstání řídil jako vojenský velitel od 5. 5. do 9. 5. úspěšnou obranu Prahy VII – Holešovic a Trojského mostu proti bojové skupině 4. pluku tankových granátníků SS „Der Führer“. Udržení Holešovic bylo klíčové pro obranu povstalecké Prahy od severu. Za jeho zásluhy mu byl udělen Československý válečný kříž. Po válce Jaroslav Cabicar odešel z armády, komunistický režim ho však nechal působit pouze na méně významných pozicích v několika menších společnostech.

Vyznamenání přebírá dcera doktorka přírodních věd Eva Rousková.

in memoriam
plukovník Josef Horák

V letech druhé světové války byl plukovník Josef Horák příslušníkem 311. čs. bombardovací perutě ve Velké Británii. Jeden ze dvou mužů z Lidic u Kladna, kteří sloužili v naší zahraniční armádě. Po únoru 1948 odešel do exilu. V letech 1948 – 1949 opět příslušník RAF, zahynul při leteckém neštěstí.

Vyznamenání převzal pan Josef Horák.

in memoriam
vojín Martin Macht

Vojín pěšího pluku 1 „Mistra Jana Husa“ Martin Macht padl v boji se sudetoněmeckými záškodníky u Cetvin poblíž Dolního Dvořiště.

Vyznamenání převzal vnuk Mgr. Karel Macht.

in memoriam
brigádní generál František Moravec

Legionář. Přední vojenský zpravodajec čsl. armády před II. světovou válkou. 14. 3. 1939 zorganizoval únik skupiny zpravodajských důstojníků z Československa do Velké Británie, kde začal organizovat čs. zahraniční odboj. Během II. světové války řídil vojenskou zpravodajskou složku MNO čs. exilové vlády a organizování výsadků do okupované vlasti. Po propuštění z armády v březnu 1948 odešel do exilu a v zahraničí se stal přední osobností třetího odboje. Koncem roku 1954 ukončil svoji zpravodajskou činnost v Německu a odjel do USA, kde pracoval ve službách ministerstva obrany USA.

Vyznamenání převzala dcera Tatiana Gard.