gen. Petr Pavel

Člen komise

gen. Petr Pavel

Je od ledna 2010 národním vojenským představitelem ČR při Vrchním velitelství spojeneckých vojsk v Evropě (SHAPE) v belgickém Monsu.

Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a v dalších letech zastával velitelské funkce u výsadkového pluku, později brigády speciálního určení v Prostějově.

V letech 1999 – 2002 pracoval jako vojenský asistent ředitele pro vedení operací na spojeneckém regionálním velitelství SEVER v nizozemském Brunssumu.

V prosinci 2002 byl ministrem obrany jmenován do funkce velitele specializovaných sil AČR.

1. prosince 2003 byl jmenován do funkce zástupce velitele společných sil – velitel specializovaných sil, poté zastával funkci ředitele operačního odboru sekce rozvoje druhů sil – operační sekce MO.

V letech 2007 – 2009 byl zástupcem vojenského představitele ČR při NATO a EU.