Vyhlášení československé samostatnosti si připomněli i u Pomníku čs. legionářů

Autor: Lucie Růžková

Pietním aktem u Pomníku čs. legionářů na náměstí Pod Emauzy v Praze pokračovaly v sobotu 28. října oslavy 99. výročí vyhlášení samostatného československého státu.

Vyhlášení československé samostatnosti si připomněli i u Pomníku čs. legionářů

Položením věnců k pomníku uctila památku bojovníků za samostatnost Československa řada hostů. Slavnostní akce se zúčastnila náměstkyně ministra obrany Alena Netolická, která k Pomníku čs. legionářů přistoupila společně se zástupcem velitele Vzdušných sil AČR brigádním generálem Petrem Hromkem.

Nechyběl ani místopředseda Senátu PČR Ivo Bárek, velvyslanec Slovenské republiky v ČR Peter Weiss, který ve svém projevu mimo jiné zdůraznil, že si cení toho, že i po rozdělení České a Slovenské republiky jsou z občanů obou států přátelé a že se velmi těší na příští rok, kdy se uskuteční oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa.

Památku přišli uctít také náčelník štábu Posádkového velitelství Praha podplukovník Ján Kotvas, zástupce ředitele Krajského vojenského velitelství hlavního města Prahy podplukovník Pavel Kácl, zástupci konfederace politických vězňů, dále vzdělavatel České obce sokolské Zdeněk Mička, zástupce Českého svazu bojovníků za svobodu, člen Předsednictva Republikového výboru Československé obce legionářské Jiří Vlasák a také válečný veterán brigádní generál Miloslav Masopust.


Historie Pomníku čs. legionářů
  • Po asanaci původní zástavby historického Podskalí bylo mezi Vltavou a emauzským klášterem zřízeno podle projektu Bohumila Hypšmana nové náměstí, obklopené jednotně koncipovanými budovami státních úřadů. V hlavní pohledové ose, dané polohou západního průčelí klášterního kostela, byl 28. října 1932 odhalen monumentální památník československých legionářů, pojmenovaný "Praha svým vítězným synům".
  • Autorem sochařské výzdoby pomníku byl Josef Mařatka, žák Augusta Rodina a jeden z oficiálních sochařů I. československé republiky. Spodní část 16 m vysokého žulového obelisku obepínají postavy sedmi legionářů (jednoho italského, dvou ruských a čtyř francouzských) a ženská figura, symbolizující město Prahu, která věnčí prapor lipovou ratolestí. Pozoruhodné je zejména detailní znázornění výzbroje a výstrojních součástek jednotlivých vojáků.
  • Obelisk, byl původně architektem Josipem Plečnikem vybrán pro Pražský hrad. Jelikož se ale zlomil, prezident Masaryk jeho zbytek věnoval právě pro účely vybudování legionářského pomníku.
  • Nápisy na pomníku citují verše básníka Viktora Dyka „ Opustíš-li mne, nezahynu, opustíš-li mne zahyneš“. Pak zde také najdeme jména bojišť, na kterých naši legionáři v době první světové války bojovali.
  • Pomník byl zničen po německé okupaci zbytku Československa, podařilo se zachránit jen schránku se zakládací listinou, kterou garážmistr Oldřich Rieger ukryl v Rakovníku. Snahy o jeho obnovu začaly nabývat na intenzitě po roce 1989. Podle původní dokumentace vytvořila bronzové sochy sochařka Kateřina Amortová, pomník byl znovu odhalen v den 80. výročí vzniku Československa 28. října 1998.