TENDERMARKET

Elektronické tržiště.

Ministerstvo obrany ČR (MO) na základě „Koncesní smlouvy o poskytování služeb provozování elektronického tržiště č. 175610185“,

od 1. července 2017 při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek zadávaných v zjednodušeném podlimitním řízení a veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, využívá e-tržiště TENDERMARKET.

Provozovatel: Sdružení TENDERMARKET vedoucí člen sdružení: Tender systems s.r.o., se sídlem nám. Před Bateriemi 18, 162 00 Praha 6, IČO: 29145121, člen sdružení: ample.cz s.r.o., se sídlem V Břízkách 344/8, 150 00 Praha 5 – Košíře, IČO: 29051967.

Registrace pro uživatele je bezplatná.

Přímý vstup do stránek TENDERMARKET:

Více informací lze získat na vlastních webových stránkách - TENDERMARKET Stránky TENDERMARKET


2018