Systém elektronické podpory obchodování (SEPO)

Systém elektronické podpory obchodování (SEPO) byl od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2012 elektronickým nástrojem resortu Ministerstva obrany pro nabývání majetku, pořizování služeb a stavebních prací realizovaných formou veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo obrany ČR (MO) na základě usnesení vlády ČR ze dne 10. května 2010 č. 343 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, ve znění pozdějších usnesení, od 1. července 2012 při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek zadávaných v zjednodušeném podlimitním řízení a veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, využívá e-tržiště TENDERMARKET, které je provozováno sdružením E-TENDERS (GORDION, s.r.o., ample.cz s.r.o. a Seznam.cz, a.s.) na elektronické adrese www.tendermarket.cz. Registrace pro uživatele je bezplatná.

Veškeré veřejné zakázky realizované za uvedené období na SEPO jsou stále přístupné pro náhled na adrese https://sepo.army.cz/WebSepo/NewsDialog.aspx.

Přímý vstup do stránek SEPO:

Více informací lze získat na vlastních webových stránkách odboru - sepo.army.cz Stránky SEPO


Kontaktní osoba: Ing. Alojz Múčka, odbor správy majetku a akviziční politiky MO
tel. 973 200 356

2018