Resortní rozpočet

Základní ukazatele státního rozpočtu v kapitole Ministerstvo obrany ČR v letech 1993 - 2018

A B C D E F G H
1993 skuteč. 2 181,3 23 776,6 910,6 2,61% 356,9 6,7%
1994 skuteč. 2 102,6 27 007,7 1 037,5 2,60% 380,1 7,1%
1995 skuteč. 2 045,8 28 275,2 1 252,1 2,26% 432,7 6,5%
1996 skuteč. 2 256,6 30 508,8 1 414,0 2,16% 484,4 6,3%
1997 skuteč. 2 295,8 31 328,3 1 650,0 1,90% 524,7 6,0%
1998 skuteč. 2 540,4 37 643,1 1 820,7 2,07% 566,7 6,6%
1999 skuteč. 2 349,6 41 688,1 1 849,0 2,25% 596,9 7,0%
2000 skuteč. 2 460,1 44 669,7 1 900,0 2,35% 632,3 7,1%
2001 skuteč. 2 607,4 44 977,5 2 139,0 2,10% 693,9 6,5%
2002 *.pdf skuteč. 3 830,0 48 924,1 2 192,0 2,23% 736,6 6,6%
2003 *.pdf skuteč. 3 266,9 53 193,9 2 405,0 2,21% 808,0 6,6%
2004 *.pdf skuteč. 3 204,5 52 481,2 2 757,0 1,9% 869,1 6,0%
2005 *.pdf skuteč. 3 353,9 58 445,0 2 920,0 2,00% 923,0 6,3%
2006 *.pdf skuteč. 4 001,5 55 358,4 3 222,0 1,72% 1 021,0 5,4%
2007 *.pdf skuteč. 3 787,8 54 948,8 3 535,0 1,55% 1 092,0 5,0%
2008 *.pdf skuteč. 3 872,4 49 827,1 3 689,0 1,35% 1 107,0 4,5%
2009 *.pdf skuteč. 3 316,4 51 823,9 3 627,0 1,43% 1 167,0 4,4%
2010 *.pdf skuteč. 3167,9 47705,7 3693,0 1,29% 1157,0 4,1%
2011 *.pdf skuteč. 3 801,0 43 785,2 3 743,0 1,17% 1 155,0 3,8%
2012 *.pdf skuteč. 3 950,7 42 007,2 3 820,0 1,10% 1 152,0 3,6%
2013 *.pdf skuteč. 3 564,0 40 765,3 3 855,0 1,06% 1 173,1 3,5%
2014 *.pdf skuteč. 4 041,4 39 057,2 4 284,0 0,91% 1 211,6 3,2%
2015 *.pdf skuteč. 4 132,3 43 373,8 4 495,0 0,96% 1 297,0 3,3%
2016 *.pdf skuteč. 5 365,3 44 238,7 4 719,0 1,01% 1 219,8 3,92%
2017 *.pdf skuteč. 5 088,0 48 892,2 5 042,0 1,04% 1 309,3 4,01%
2018 *.pdf schvál. 4 817,6 58 893,4 5 304,0 1,11% 1 364,5 4,32%
A B C D E F G H

 

Legenda:

A - rozpočtový rok
B - skutečnost / schválený rozpočet
C - příjmy kapitoly MO bez mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu (v mil. Kč)
D - výdaje kapitoly MO bez převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu (v mil. Kč)
E - hrubý domácí produkt (v mld. Kč)
F - podíl výdajů kapitoly MO na HDP
G - výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč)
H - podíl výdajů kap. MO na výdajích státního rozpočtu


Závěrečné účty státního rozpočtu:


Kontaktní osoba: Ing. Eva Strządałová, tel. 973 200 732


Aktualizováno: 25. dubna 2018