Návrhy rozpočtů kapitoly 307 - Ministerstvo obrany

Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na roky 2018-2020

Uveřejněno v souladu s §5, odst. 2, písm. a) zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Zpracováno v listopadu 2017


Kontaktní osoba: plk. Ing. Zdeněk Rozina, odbor rozpočtu
sekce ekonomické MO tel.: 973 200 374, e-mail: zdenek.rozina@army.cz


2018