Dotační politika Ministerstva obrany ČR

Ministerstvo obrany zabezpečuje poskytování následujících dotací:

Dotace pro státní lesy, příspěvkové organizace a státní podniky

Příspěvky na lázně, rekreace, stravování - (www.veterani.army.cz)

Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby - (www.veterani.army.cz/pece...)

Ministerstvo obrany ČR poskytuje účelové dotace na zabezpečení péče o válečné hroby na základě usnesení vlády České republiky č. 427/1999 a č. 1292/1999.


>>>  DOTACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE  <<<

 

  • Dotace 2019

Pro rok 2019 vyhlašuje Ministerstvo obrany výběrová řízení do 5 dotačních programů. Každý program má vlastní kritéria pro bodové ohodnocení projektu.SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI

Ministerstvo obrany vyhlašuje výběrové řízení k předložení víceletých projektů a předložení návrhů na uzavření smlouvy o dlouhodobé spolupráci při realizaci projektu NNO k zabezpečení péče o válečné veterány.


Archiv: Dotace poskytnuté NNO v letech 2009 - 2018


Kontaktní osoba: Jarmila Pilařová, tel. 973 225 921, e-mail: pilarovj@army.cz
Aktualizováno: 9. listopadu 2018