Zákony v působnosti Ministerstva obrany


 
Branné zákonodárství - základní zákony v působnosti Ministerstva obrany České republiky

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,

*.pdf o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Zákon č. 219/1999 Sb., *.pdf o ozbrojených silách České republiky
Zákon č. 221/1999 Sb., *.doc o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů a 
související právní normy
Zákon č. 222/1999 Sb., *.pdf o zajišťování obrany České republiky
Zákon č. 585/2004 Sb., *.pdf o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
Zákon č. 15/2015 Sb., *.pdf o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů

 

 
Ostatní zákony v působnosti Ministerstva obrany České republiky
Zákon č. 289/2005 Sb., *.pdf o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 214/2004 Sb., *.pdf o zřízení Univerzity obrany
Zákon č. 170/2002 Sb., *.pdf o válečných veteránech
Zákon č. 310/1999 Sb., *.pdf o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky
Zákon č. 300/2013 Sb. *.doc o Vojenské policii

5. října 2018