Ministerstvo obrany » Ministryně a ministerstvo » Lidé a struktura » Náměstek pro řízení SOPS » Sekce obranné politiky a strategie » Výbor pro obranné plánování

Výbor pro obranné plánování

Výbor pro obranné plánování je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro koordinaci plánování opatření k zajištění obrany České republiky.

Ministerstvo obrany České republiky Výbor pro obranné plánování byl zřízen usnesením vlády č. 391 ze dne 10. června 1998, o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti České republiky.
Výbor je jedním z pracovních orgánů Bezpečnostní rady státu (www.vlada.cz...), která je poradním orgánem vlády České republiky.

Činnost výboru, statut a jednací řád:

Usnesení Výboru pro obranné plánování:


Mimo výboru pro obranné plánování, který je v gesci ministryně obrany, jsou dalšími poradními orgány Bezpečnostní rady státu:

  • Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (v gesci ministra zahraničních věcí),
  • Výbor pro civilní nouzové plánování (v gesci ministra vnitra),
  • Výbor pro zpravodajskou činnost (v gesci předsedy vlády),
  • Výbor pro vnitřní bezpečnost (v gesci ministra vnitra)

a

pracovní orgán Bezpečnostní rady státu pro řešení krizových situací:


Kontaktní osoba: Ing. Leopold Navrátil, tel. 973 200 671, navratl1@army.cz

20. června 2018