Rozhodovací orgány EU v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Vlajka Evropské unie

Mezi hlavní rozhodovací orgány zabývající se Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou patří:

 • Evropská rada

  (European Council, EC)

  Evropská rada je nejvyšší orgán EU tvořený hlavami států a vlád členských zemí EU, předsedou Evropské rady a předsedou Evropské komise. Evropská rada v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a Společné bezpečnostní a obranné politiky vymezuje zásady a obecné směry jejich dalšího rozvoje. Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku se účastní zasedání Evropské rady, když se diskutují záležitosti spojené se zahraniční a bezpečnostní politikou.

 • Rada Evropské unie

  (Council of the EU)

  Rada EU pracuje v deseti formacích. Společná bezpečnostní a obranná politika je koordinována v Radě pro zahraniční věci (Foreign Affairs Council, FAC).

 • Politický a bezpečnostní výbor

  (Political and Security Committee - PSC, používá se i francouzská zkratka - COPS)

  Stálý výbor, který sleduje mezinárodní situaci, poskytuje Radě svá stanoviska a přispívá k definování společné politiky. Pokud Rada přijme rozhodnutí, výbor dohlíží na jeho realizaci. Pod vedením Rady EU vykonává politické řízení a strategické vedení operací krizového řízení EU a stanovuje politický rámec pro rozvoj vojenských schopností. Obvykle se schází dvakrát týdně.

 • Vojenský výbor

  (EU Military Committee - EUMC)

  Je nejvyšším vojenským orgánem v rámci Rady EU a poradním orgánem pro vojenské záležitosti projednávané Politickým a bezpečnostním výborem. Je složen z náčelníků generálních štábů ozbrojených sil členských států EU, které reprezentují jejich zástupci.

 • Výbor pro civilní aspekty krizového řízení

  (Committee for Civilian Aspects of Crisis Management - CivCom)

  Je poradním orgánem pro civilní aspekty řešení krizí. Zajišťuje vytváření nevojenských jednotek k řešení krizí a konfliktů (např. policejní jednotky, záchranáři, justiční kapacita).

 • Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

  (High Representative for the Common Foreign and Security Policy - HR/VP)

  Zajišťuje politickou viditelnost a jednotný hlas Evropské unie v oblasti Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Jeho úkolem je přispívat k formulování, přípravě a provádění rozhodnutí a vést jménem Rady Evropské unie politický dialog se třetími stranami. V současnosti funkci zastává italská politička Federica Mogherini.

  K dosažení svých cílů EU:

  • přijímá

   • společné strategie (doposud byla například přijata společná strategie EU vůči Rusku, Ukrajině a Středomoří);

   • společné akce (například v oblasti Balkánu dřívější vojenská operace CONCORDIA a současná Althea, na africkém rohu operace SOMALIA [Atalanta]), EUTM v Mali, a ve Středomoří operace EUNAVFOR MED;

   • společné postoje (většina postojů byla věnována Balkánu, Ukrajině, migraci, ale i zbraním hromadného ničení);

  • uzavírá mezinárodní dohody;

  • vydává deklarace;

  • udržuje kontakty se zeměmi mimo Evropskou unii.27. září 2018