Ministerstvo obrany ČR a Evropská unie

Otázkami Evropské bezpečnostní a obranné politiky se zabývají všechny věcně příslušné organizační složky resortu.

Vlajka Evropské unie

Vojenským představitelem ČR při EU je generálporučík Ing. František Malenínský. Plukovník Ladislav Sekan je jeho zástupcem a vedoucím Vojenského úseku Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu.

Stálé zastoupení ČR v EU

Vedoucí Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii je od 3. září 2012 velvyslanec Martin Povejšil, který zastává funkci stálého představitele ČR při EU.

Generálporučík Ing. František Malenínský je současně nejvyšším vojenským představitelem Stálé delegace ČR při NATO v Bruselu.

Kontakty - odkazy


19. října 2018