Ministerstvo obrany » Dokumenty a legislativa » Evropská unie

Evropská unie

Česká republika se stala členem Evropské unie 1. května 2004. Účastní se práce přibližně dvou set pracovních skupin a výborů Rady EU, Výboru stálých zástupců, jednání na úrovni ministrů a práce v dalších společných institucích. Vláda České republiky koordinuje prostřednictvím ministerstev, úřadů a svých institucí veškeré aktivity naší země v rámci EU.

Vlajka Evropské unie

Evropská unie vznikla v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii a v současné době má 28 členských států. Smyslem svazku je posílit společné zájmy evropských států a směřovat k integraci ve všech oblastech života.

Evropská unie je založena na třech pilířích:

  • I. pilíř tvoří Evropská společenství, jako seskupení pro hospodářskou spolupráci a Evropské společenství pro atomovou energii;
  • II. pilíř tvoří Společná zahraniční a bezpečnostní politika, jejíž součástí je Evropská bezpečnostní a obranná politika, a
  • III. pilíř tvoří policejní a soudní spolupráce v trestních věcech.

Institucionální rámec Evropské unie tvoří Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr a Evropský účetní dvůr.

Evropskou komisařkou za Českou republiku je od 1. listopadu 2014 Mgr. et Mgr. Věra Jourová, která je odpovědná za otázky spravedlnosti, ochranu spotřebitele a otázky rovnosti pohlaví.

Ministerstvo obrany ČR se podílí na společné práci Evropské unie v rámci II. pilíře její struktury, tj. na Evropské bezpečnostní a obranné politice.

Rada EU pracuje v devíti formacích. Evropská bezpečnostní a obranná politika je koordinována v Radě pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC - General Affairs and External Relations Council).

EU - dokumenty a odkazy

Dne 21. května 2012 představila Evropská obranná agentura (EDA) první číslo nového magazínu „European Defence Matters“. Jednotlivá čísla magazínu jsou dostupná na http://www.eda.europa.eu....

Všechny vojenské operace a civilní mise Evropské unie - říjen 2017:


Aktualizováno: 20. listopadu 2017