Zákon č. 221/1999 Sb. a související právní normy

Autor: redakce

ZÁKON č. 219/1999 Sb. o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
NAŘÍZENÍ VLÁDY č.57/2015 Sb. o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
NAŘÍZENÍ VLÁDY č.58/2015 Sb. o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
NAŘÍZENÍ VLÁDY č.59/2015 Sb. o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
NAŘÍZENÍ VLÁDY č.60/2015 Sb. o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
NAŘÍZENÍ VLÁDY č.68/2015 Sb. o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

2018