České strategické dokumenty

Rok

Název

Anglický text Bílé knihy o obraně

2011

 

Rok

Název

Znak ČR

1991 Vojenská doktrína ČSFR

 

 

znak ČR
1995 Bílá kniha o obraně ČR
1996 Koncepce výstavby AČR do roku 1996
1997 Národní obranná strategie ČR
1997 Záměr koncepce výstavby AČR do roku 2000 s výhledem do roku 2005
1999 Vojenská strategie ČR
1999 Bezpečnostní strategie ČR
2001 Bezpečnostní strategie ČR
2001 Doktrína Armády České republiky
2002 Koncepce výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR
2002 Vojenská strategie ČR
2003 Bezpečnostní strategie ČR
2003 Koncepce výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR přepracovaná na změněný zdrojový rámec
2004 Doktrína AČR
2004 Národní strategie vyzbrojování
2004 Vojenská strategie ČR
2006 Zpráva o zajištění obrany ČR
2007 Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky
2008 Dlouhodobá vize resortu MO
2008 Principy obrany ČR 2030
2008 Vojenská strategie ČR
2009 Obranná politika Československé a České republiky 1989-2009
2011 Bezpečnostní strategie České republiky - září 2011
2011 Plán obrany ČR
2012 Obranná strategie České republiky - září 2012 (nahrazuje Vojenskou strategii ČR z roku 2008)
2013 Koncepce aktivní zálohy
2013 Koncepce mobilizace
2013 Koncepce přípravy občanů k obraně státu
2015 Bezpečnostní strategie České republiky - únor 2015
2015 Dlouhodobý výhled pro obranu 2030
2015 Koncepce výstavby Armády České republiky 2025
2016 Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025
2017 Obranná strategie České republiky

 

2018